Overslaan en naar de inhoud gaan
Neptunus_en_Amphirite_Jacob_Jordaens

Over oorlogskunst

Lezing in debatvorm

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel kunstwerken uit particulier bezit geroofd, gestolen en/of gekocht. Dit gebeurde ook in België. Cultuurjournalist Geert Sels deed gedurende acht jaar intensief archiefonderzoek naar naziroofkunst in België. Op 18 juni gaat hij hierover in debat met dr. Rudi Ekkart en dr. Nils Büttner. Moderator is dr. Bert Demarsin. 

De weg die een kunstwerk doorheen de jaren aflegt is bepalend voor het verhaal dat aan een object verbonden is. Deze zogenaamde herkomstgeschiedenis wordt door musea dan ook zoveel mogelijk gedocumenteerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vele kunstwerken uit particulier bezit geroofd, gestolen en/of gekocht. Dit gebeurde ook in België. Wie de vooroorlogse eigenaars waren kon nadien niet altijd met zekerheid achterhaald worden. In ons land gaf de ‘Dienst voor Economische Recuperatie’ daarom 78 zulke werken in bewaring aan openbare instellingen. Acht schilderijen van meesters als Jordaens, Snijders, Van Uden en Wildens kwamen in het Rubenshuis terecht.

Vorig najaar verscheen het boek ‘Kunst voor das Reich. Op zoek naar naziroofkunst uit België’. Auteur Geert Sels (°1965) – cultuurjournalist bij De Standaard – deed gedurende acht jaar intensief archiefonderzoek en ontwarde het kluwen rond de naziroofkunst in België. Hij heeft aandacht voor de rol van verschillende partijen waaronder de kunstmarkt en legt het restitutiebeleid op de rooster.

Geert Sels gaat in gesprek met:

dr. Rudi Ekkart (°1947) is kunsthistoricus en deed belangrijk onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van roofkunst uit WO II. Hij was voorzitter en gaf zijn naam aan de commissie die belast werd met het achterhalen van vooroorlogse eigenaars en drukte op die manier zijn stempel op het restitutiebeleid in Nederland.

dr. Nils Büttner (°1967) is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Hij is gespecialiseerd in de Duitse en Nederlandse kunst- en cultuurgeschiedenis van de 15de tot en met de 17de eeuw.

Moderator van dienst is dr. Bert Demarsin (°1980). Hij is hoogleraar Kunst- en Cultureel Erfgoedrecht aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven en als Directeur van de Dienst Academisch en Historisch Patrimonium een van de verantwoordelijken voor het erfgoedbeleid van de universiteit. Zijn onderzoek spitst zich onder meer toe op naziroofkunst, koloniaal erfgoed en het bijhorende restitutievraagstuk.

Praktisch

 • Zondag 18 juni 2023

  • 10.30 uur: deuren open
  • 11.00 uur: start debat
  • 12.00 uur: einde debat gevolgd door een drankje
 • Locatie: Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen
 • Prijs: 5 euro
 • Gratis voor Vrienden van het Rubenshuis en donors van het Rubenianum Fund. Voor reservatie van uw ticket mail naar rubenianum@antwerpen.be
 • Deze lezing wordt opgenomen. Met aankoop van een ticket verklaart u zich akkoord.
 • De Rubenianumlezingen in het auditorium zijn helaas enkel toegankelijk via de trap en niet via een lift. 

Oorlogskunst in de collectie

De collectie van het Rubenshuis is voornamelijk gevormd door schenkingen en aankopen, aangevuld met objecten in bruikleen uit andere verzamelingen. In sommige gevallen blijken kunstwerken op een geheel andere manier hun weg naar het Rubenshuis te hebben gevonden. Dat is het geval voor de acht schilderijen die het museum in 1951 in ontvangst nam van de ‘Dienst voor Economische Recuperatie’.

Schrijf je in op de nieuwsbrief